25 november verschijnt bij Ambo|Anthos uitgevers

Joep Dohmen

Iemand zijn

Filosofie van de persoonlijke vorming

Dohmen, Joep (c) Wim Oskam.Het leven als reis.jpg
  • jpg
dohmen-iemand zijn-rgb.jpg
  • jpg

Het magnum opus van filosoof Joep Dohmen

Wat betekent het in ons huidige tijdsgewricht om ‘je eigen leven te leiden’? In de voorbije decennia hebben we onze joods-christelijke traditie achter ons gelaten en zijn we in een neoliberale samenleving terechtgekomen, die zich kenmerkt door een verregaande individualisering. Vrij zijn om je eigen leven te leiden is de hartenwens van de laatmoderne mens. Maar de vervulling daarvan blijkt verre van eenvoudig. In Iemand zijn wordt de klassieke visie op filosofie opnieuw als persoonlijke vorming beschouwd. Centraal in Dohmens vormingsleer staan de individuele persoon en diens mogelijkheden om het eigen bewuste handelen te ontwikkelen en te vormen.

Hoe is uw leven verlopen en wie bent u geworden? Bent u vooral toeschouwer geweest bij de gebeurtenissen of hebt u gaandeweg zelf het heft in handen genomen?

In het voetspoor van grote filosofen als Socrates en Plato, Erasmus en Montaigne, Kant en Nietzsche, Nussbaum en Sloterdijk, en vele anderen, wordt getoond hoe we – dankzij een goed zelfbeeld en zelfdiscipline – beter gemotiveerd en geëngageerd in het leven kunnen staan. Omdat we als individu te midden van anderen opgroeien, is vorming altijd sociale vorming. Dankzij deze filosofische bestaansethiek zijn we in staat een betekenis- en zinvol leven te leiden.

Iemand zijn is een inspirerend boek over hoe je eigen levenspad te bewandelen, te midden van anderen

Prof. dr. Joep Dohmen is emeritus hoogleraar wijsgerige en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek en lector Bildung aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. Tevens is hij daar voorzitter van het kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming. Van zijn hand verschenen onder meer Tegen de onverschilligheid, Over levenskunst en De kunst van het ouder worden.

Over Tegen de onverschilligheid:

Filosofie wordt met Dohmen een groot genoegen, zijn boek wordt gaandeweg je vriend. De Humanist 
Een bevrijdend, prikkelend boek dat een verfrissend tegengeluid laat horen. Happinez

25 november 2022 • € 45,- • gebonden • 15 x 22,8 cm • 824 blz. • ISBN 978 90 263 6197 5 • NUR 730 • omslagontwerp Marry van Baar • verschijnt ook als e-book • auteursfoto (c) Wim Oskam

Contactgegevens

Gerelateerde thema's

Ontvang het laatste Ambo|Anthos nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL